Son zamanların güncel konusu nedir bu KEP

Kayıtlı Elektronik Posta

KEP iletisinin kim tarafından gönderildiği, kime gönderildiği, ne zaman gönderildiği, teslim edildiği ve okunduğu bilgileri hukuki delil niteliği taşıyan ve kullanıcının gerektiğinde ileti gönderebilmesi için ortaya çıkarılmışbir uygulamadır. KEP hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından da üretilerek 20 yıl süre ile muhafaza edilme zorunluluğu vardır.Daha sade olarak Kayıtlı elektronik posta  gönderici ve alıcı kimliklerinin belli olduğu, gönderi zamanının ve içeriğin değiştirilemediği, uyuşmazlık durumunda hukuki geçerliliği olan güvenli elektronik posta hizmetidir.

Kullanılan alanları ise;

Elektronik ortamda yapılan her türlü bildirim, ihtar, ihbar, başvuru, dilekçe, ticari taraflar arasında yapılan yazışmalar, ihale, teklif, sözleşme evraklarının paylaşımı, şirketlerin beyannameleri, fatura, ekstre, talimat gibi gönderileri, anonim şirketlerin toplantı çağırıları gibi bir çok farklı içerikli iletiyi, güvenli ve hızlı biçimde karşı tarafa ulaştırıldığı yerlerdir..

Dünyanın bir çok gelişmiş ülkesinde uzun yıllardır kullanılan KEP sisteminin, ülkemize özgü hukuksal alt yapısı 2012 yılı itibarı ile tamamlanmıştır. KEP sistemi, tüm e-iş süreçlerinde kullanılabilir. KEP yolu ile yapılan bildirimlerin taraflar arası uyuşmazlık durumunda hukuki geçerliliği vardır.

KEP sisteminde gönderi ile ilgili aşağıdaki deliller oluşturulur ve 20 yıl süreyle saklanır:

  • Gönderi zamanı
  • Gönderici ve alıcı kimlikleri
  • Teslim edilme zamanı
  • Okunma zamanı
  • İçeriğin bütünlüğü

Böylelikle, KEP sisteminin kullanıcısı olan gönderici, elektronik postanın kendisi tarafından gönderilmediğini ve aynı sistemin kullanıcısı olan alıcı ise kendisine ulaşmadığını iddia edememektedir. KEP sisteminin bir elektronik postanın göndericiden alıcıya iletilmesi sırasında meydana gelen bütün işlemlere ilişkin tuttuğu kayıtlar delil mahiyetinde ve hukuki geçerliliğe sahip belgelerdir. Böylece gönderinin inkar edilebilmesi, evrakta sahtecilik gibi durumların önüne geçilir.

Tüm vatandaşlar, kamu kurumları ve her sektörden, her ölçekteki işletme, önemli gördüğü ve yasal bir bildirim haline getirmek istediği tüm belge ve içerikleri KEP sistemi üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde gönderebilir.

Elektronik haberleşmenin iş hayatının vazgeçilmezi olduğu günümüz koşullarında, delil niteliği taşıyan, güvenilir ve ekonomik bir yöntemin tercih edilmesi büyük bir gereklilik haline gelmiştir.

KEP sistemi, bireyler ve kurumlara da Tarafsız yasal koruma sağlar.

Şöyle ki;

Kayıtlı elektronik posta yasal kanıt olarak kullanılabilir.

Teslim etme ve okunma garantisi sunar:

Teslim edildikten 24 saat sonra alıcısı tarafından yasal olarak okundu kabul edilir.

Gönderiye müdahaleyi önler yani Gönderinin bütünlüğünü güvence altına alır, değiştirilmesi önler.

Zaman kazandırır ki bu da Bilgi akışının hızlı ve güvenli ilerlemesini sağlar. Resmi ve ticari yazışmaların hızlanmasını sağlar.

Kullanım kolaylığı sunar. Bunun sonucu da Kurum ve bireyler, şahsen ulaştırılması gereken veya içeriğin bütünlüğünün korunmasını gerektiren işlemleri bilgisayarındaki bir tuş ile kolayca yapabilir.

En önemli avantajlarından birir de Maliyetleri düşürür. Kağıt kullanımı, arşivleme, posta ve işlem maliyetlerinin düşmesini sağlar.

Etik ve güvenilir çalışma ortamı sağlar.

Türkiye de 3 adet kep firması var.

PTTKEP

TURKKEP

TNBKEP

Başvuru  şekli ise;

Gerçek kişiler (herhangi bir yasal engeli olmayan, reşit her gerçek kişi), kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri inter-KEP hesabına sahip olabilirler. KEP hesabı almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin online başvuru ve fiziksel başvuru olmak üzere aşağıda belirtilen yöntemlerle yaptıkları başvuruları tarafına yapılmış kabul eder.

Online Başvuru Yöntemleri:

KEP sayfasında yayınlanan başvurunun ve ilgili sözleşmenin eksiksiz ve hatasız doldurulması ve nitelikli elektronik sertifika kullanılarak imzalanması gerekir. Online başvurunun kabul edilmesi ile süreç başlamış olur.

Fiziksel Başvuru Yöntemleri:

KEP başvuru kaydı almaya yetkili kişilere teslim edilmesi gerekir. Fiziksel yolla yapılan başvurular esnasında, başvuru sahibinin nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport gibi kimlik belgelerinden en az biriyle kimliği doğrulanır.

Başvuru sırasında ;

Gerçek kişi ise;

Adı, soyadı,

TC Kimlik No’su,

almak istediği KEP hesabı adresi,

iletişim bilgileri,

Üzerinde TC Kimlik No’su açık şekilde okunabilen nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve geçerli resmi kimlik belgesinin aslı,

Başvuru sırasında imzalanacak, eksiksiz ve hatasız doldurulmuş, Bireysel KEP Hesabı Kullanıcı Sözleşmesi,

Başvuru sırasında sözleşmenin eki olarak imzalanacak, eksiksiz ve hatasız doldurulmuş, Bireysel KEP Hesabı Başvuru Formu.

Gerçek kişi adına kanuni temsilcisi başvuracaksa Vesayet durumunda;

Başvuru sahibinin ve temsilcisinin kimlik tespiti için üzerinde TC Kimlik No’su açık şekilde okunabilen nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve geçerli resmi belgelerin aslı,

Vesayet hakkını gösterir mahkeme kararının onaylı örneği.

Tüzel kişiler ;

MERSİS numarası ile birlikte gerekli yetki belgeleri,

Ticaret Sicil Memurlukları’ndan alınacak Ticaret Sicil Tasdiknamesi veya Faaliyet Belgesi,

Tüzel kişilik tarafından yetkilendirilmiş olan işlem yetkilisinin kimlik ve yetki belgeleri,

Başvuru sırasında imzalanacak, eksiksiz ve hatasız doldurulmuş, Kurumsal KEP Hesabı Sözleşmesi,

Başvuru sırasında sözleşmenin eki olarak imzalanacak, eksiksiz ve hatasız doldurulmuş,  Bireysel KEP Hesabı Başvuru Formu,

Tüzel kişilerin sahip oldukları KEP hesabı için işlem yetkilisi olarak belirledikleri kişilerin, bu KEP hesabını kullanmaya yetkili olduklarını ve tüzel kişi ile aralarındaki ilişkiyi gösteren, aynı zamanda ad, soyad, unvan ve iletişim bilgilerini de içeren onaylanmış yazılı beyanı.

Yazarın Diğer Yazıları

Bir Yorum Yazın

Lütfen değeri girin * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Site İçi Arama

Sayfamızı Beğenin